top of page

איילון מעסיקים 

שירות בנושא דיווח הפקדות לקופות ביטוח באמצעות ממשק ממוכן

ומבנה אחיד

רישום, דיווח ותמיכה לפורטל המעסיקים (תהל)

בירורים ותמיכה בנושא דיווח הממשק האחיד (קבצי XML)

שעות פעילות: ימים א-ה, בין השעות 08:30-16:30

טלפון ליצירת קשר: 072-2229187 072-2229129

דואר אלקטרוני

mail-mimshakim@ayalon-ins.co.il

מיטב דש מעסיקים

דוא"ל Mvip@mtds.co.il או בטלפון 9008* בימים א'–ה' בין השעות 08:30-15:00

הצטרפות מעסיקים לפנסיה ברירת מחדל

מערכת דיווח הפקדות למעסיקים

דסק המעסיקים של מיטב טלפון 9008*.

כניסה לממשק

אלטשולר שחם מעסיקים

 

 להפקיד כספים לקרן הפנסיה הנבחרת

העברה בנקאית/ מס"ב/ הו"ק (עד 10 עובדים בלבד) להנחיות הפקדה מלאות

יש לשלוח את פרטי ההפקדה והפיצול לעובדים כולל אסמכתא למייל depositpension@altshul.co.il.

יש לזכור שבמידה ולא השלמת את ההפקדה כפי שהתחייבת על גבי קובץ האקסל, העובד לא יהיה מבוטח.

קבלת מידע אודות העובדים

במידה והנך רוצה לקבל מידע אודות הקופות שנפתחו עבור העובדים, יש למלא את טופס מינוי איש קשר , ולאחר מכן לצפות בכל הפרטים 

אזור האישי למעסיקים

קישורים שימושיים 

הנחיות להפקדה עבור מעסיק

טופס הצטרפות לקרן הפנסיה הנבחרת של מעסיק (נספח ז')

טופס הצטרפות לקופת גמל/קרן השתלמות - ברירת המחדל של המעסיק (נספח ז')

קובץ לדיווח הפקדות (אקסל)

טופס מינוי איש קשר

טופס אישור מעסיק להפקדת כספים לקופת גמל / קרן פנסיה בהתאם לתקנה 19

קישור לדיווח על הפקדות לגופים נוספים באמצעות אתר

Pay -it מבית מלם שכר (השירות כרוך ברישום ובתשלום)

לדיווח הפקדות עבור גופים נוספים באתר קלריטי (כרוך ברישום ובתשלום באחריות הבלעדית של קלריטי)>>

פרטי יצירת קשר 

טלפון: 073-2331600 /5257* מייל-  maasikim@altshul.co.il 

שעות פעילות מוקד מעסיקים- ימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00

ילין לפידות מעסיקים

את קובץ הדיווח ניתן להעביר באמצעות המסלקה הפנסיונית, לשכות שירות השכר השונות, באמצעות מנהלי ההסדר או ישירות לחברה באמצעות דוא"ל לכתובת: maasikxml@yl-invest.co.il
 המסלקה הפנסיונית

מעסיקים אנליסט 
כתובת המייל hovotm@analyst.co.il 
טלפון: 03-7147177, שלוחה 4

ימים א-ה בין השעות 09:00 עד 17:00

מעסיקים סלייס 

טלפון 03-5199333

פקס 03-5199559
ת.ד.  יצחק שדה 17 תל אביב 51714 מיקוד 6777517

הראל למעסיק -באפשרותך ליצור עם  קשר בדרכים הבאות:

באמצעות שירות למעסיק בטלפון: כוכבית ​49958​​​

למלא את הטופס הבא לטיפול בפנייתך

טיפול בקבצי ממשק 

פנסיה וגמל  memshakpens@harel-ins.co.il

חיים hilasa@harel-ins.co.il

טיפול בקליטת הפקדות ידניות, יש להעביר דוח פיזור ואישור תשלום:

פנסיה וגמל  pensgvia@harel-ins.co.il

קרן הע.ל   pensgvia2@harel-ins.co.il

חיים  memshakhaim@harel-ins.co.il

כלל- מידע מעסיקים ומתפעלים

ימים א'-ה', בשעות הפעילות: 8:30-16:00

טלפון: 054-14664 -Whatsapp

מוקד מעסיקים

טלפון: 03-9420434

מייל פנסיה וגמל-  ServiceEmployers@Clal-Ins.co.il

מייל ביטוח-  clalemp@clal-ins.co.il

מידע יימסר לאיש קשר מורשה בלבד מטעם החברה. בפניות במייל יש לציין מספר ח.פ/עוסק מורשה בנושא המייל

מתפעלים

 טלפון :03-9420434 פניות בנושא דוחות ומיידעים
מייל פנסיה וגמל: sherutmetafel@clal-ins.co.il

מייל ביטוח: clalmb@clal-ins.co.il

פניות בנושא גבייה, תשלומים והפקדות

מייל פנסיה: takanotpensia@clal-ins.co.il

מייל ביטוח: TakanotHa@clal-ins.co.il

מייל גמל והשתלמות: takanotgemel@clal-ins.co.il

אקסלנס מידע למעסיקים

קופת ביטוח וקופות הפנסיה

פניות בנושא דוחות ומידעים בדוא"ל: as@fnx.co.il

פניות בנושא גביה והפקדות בדוא"ל: fnxm@fnx.co.il

באמצעות פניה למרכז בטלפון:  כוכבית 3709

קופות הגמל וההשתלמות

מייל-  Maasikim@xnes.co.il

באמצעות טלפון 03-7530445 או פנייה באמצעות כפתור "צור קשר" בפורטל המעסיקים 

דיווח שלא באמצעות הממשק האחיד
hafkada@fnx.co.il קופת ביטוח וקופות הפנסיה לתיבת מייל

Hafkadot@xnes.co.il  קופת גמל והשתלמות לתיבת מייל 

ביצוע תשלום בהעברה בנקאית

 לאחר ביצוע ההפקדה, חשוב להעביר את הדיווח המתאים בזמן (בהתאם לפירוט מעלה- אחיד/לא אחיד) 

יש לבצע את ההפקדה לחשבון המתאים בהתאם לסוג הקופה
· קופת גמל- בנק מזרחי (20), סניף 409, חשבון 136053
· קרן השתלמות- בנק מזרחי (20), סניף 409, חשבון 241000
·  גמולה- בנק מזרחי (20), סניף 409, חשבון 136800
· קופת ביטוח- בנק לאומי (10), סניף 800, חשבון 21181520

· קופות הפנסיה- בנק הפועלים (12), סניף 600, חשבון 678680

במידה ונדרש לבצע תשלום בהמחאה, להלן הדרכים למסירה
· המחאות לקופת ביטוח וקופות הפנסיה-דרך השלום 53, גבעתיים

· המחאות לקופות הגמל וההשתלמות -- אפעל 25, פתח תקווה

התקשרות לקבלת שירות ומידע

קופת ביטוח וקופות הפנסיה

מרכז מידע למעסיק בפניקס בערוצים הבאים
 as@fnx.co.il- פניות בנושא דוחות ומידעים בדוא"ל 
   fnxm@fnx.co.il- פניות בנושא גביה והפקדות בדוא"ל 

שירות למעסיק בערוצים הבאים
Maasikim@xnes.co.il- מייל 

המידע נכון לחודש 05/22 חלה חובה על כל המשתמש במידע זה לאמת אותו עם החברה והמעסיק,אין כל התחיבות לנכונות המידע ונלקח בחשבון כי הנתונים ישתנו מעת לעת

 מעסיקים מנורה

 03-7107680 מוקד מעסיקים ביטוח 

moked-maasik@menora.co.il

03-7604006ימים א'-ה' בין השעות

8:00-15:00ת.ד 927, תל אביב, מיקוד 6100802

מוקד מעסיקים פנסיה וגמל

03-7552412

deskmm@menoramivt.co.il

ימים א'-ה' בין השעות 9:00-16:00ת.ד 3507 רמת גן 5213603

הפניקס- תקנות התשלומים - שירות למעסיק

קופת ביטוח וקופות הפנסיה:

פנייה באמצעות כפתור "צור קשר" בפורטל המעסיקים

פנייה באמצעות דוא"ל: as@fnx.co.il

פנייה באמצעות טלפון: 3709*

קופות הגמל וההשתלמות

מייל Maasikim@xnes.co.il

באמצעות טלפון: 03-7530445

 

ערוצי דיווח תשלומים באמצעות הממשק האחיד

המסלקה הפנסיונית

כספת באמצעותה פעלתם עד כה

פורטל המעסיקים

קופת ביטוח וקופות הפנסיה- https://employer.fnx.co.il

קופת גמל והשתלמות- https://www.xnes.co.il/home/LoginEmployers.aspx

 

ערוצי דיווח באמצעות ממשק שאינו אחיד (ממשק ישן)

קופת ביטוח וקופות הפנסיה לתיבת מייל: hafkada@fnx.co.il

קופת גמל והשתלמות לתיבת מייל: Hafkadot@xnes.co.il

bottom of page