top of page

בחרו את המסלול המתאים ביותר לצרכי העסק בכל זמן

 • תוכנית מומלצת

  אחראים לעתיד- ליווי מקצועי רפואי לסוכן

  0₪
  מרכז פניות אשר מטרתו להכווין אתכם במקרה של ארוע רפואי לקוחותכם הנובע מתאונה או מחלה בבחירת רופא/הליך
  תוכנית חינמית
  • בחירת רופא ספיציפי לבעיה רפואית
  • רשימת הרופאים הטובים ביותר (לחברי התוכנית בלבד)
  • קבוצת יעוץ טלפונית זמינה אונליין לשאלות
  • קצבה לנכות כללית
  • קצבה נוספת לשרותים מיוחדים
  • קצבה בגין פוליו/גזזת
  • קצבה בגין מחלת מקצוע
  • לקצבאות נכות ואובדן כושר עבודה מכלל הרשויות והחברות
  • קצבה בגין תאונת בעבודה
  • קצבה לילד נכה בגין ליקויים רפואיים
  • זכאות לתג חניה
  • פטור רפואי ממיסים על ההכנסות
  • פטור רפואי ממס על משיכות מקופות פנסיוניות
  • קצבה בגין בעיות ניידות
  • פיצוי בגין תאונה מפוליסה אישית/קבוצתית
  • פיצוי בגין מצב סיעודי קופח/פרטי
  • קצבה בגין אבחון על הספקטרום האוטיסטי
  • ליווי בעת מחלה קשה

bottom of page