top of page

עולם חדש של אפשרויות בישראל השקעה  על בסיס
BIG DATA
ממקסמים תוצאות באמצעות מחקר של 15 חברות האנליזה הגדולות בעולם  

Blockchain Developer

For All Major Home Appliances

Robo Advisor

המוצר שכבש את ארה"ב עם שווי שוק של למעלה מ- 5 טריליון $ מגיע לראשונה לישראל

באמצעות פיורד השקעות

הכלי הפורץ דרך שפותח במיוחד עבור לקוחותיך   נעזר במיטב המוחות בשוק הפיננסי המקומי ובטכנולוגיה מתקדמת שסורקת בצורה אוטומטית את המלצות ההשקעה של גופי המחקר הגדולים בעולם על מנת לייצר לך תיק אופטימלי

 

השימוש בטכנולוגיות מתקדמות עוזר לנו לייעל את אסטרטגיות ההשקעה, ולהתאים אותן לרמת הסיכון המתאימה ללקוח לטווח הקצר והארוך התוכנה שלנו תבדוק באופן אוטומטי את רמת הגיוון המתאימה לך ותעדכן אונליין במידה ויש לבצע שינויים בתיק ההשקעות והכל בעלויות זולות משמעותית מכל מוצר דומה

הבשורה הגדולה למשקיע הישראלי

פיורד מבנה פעילות.jpg
פיורד.png
Leather Briefcase

תוכנית השקעה לחסכון

חברות בע"מ

 

יתרונות התוכנית:

 

* תוכנית חסכון המותאמת לחברות ותאגידים

*מערכת טכנולוגית מתקדמת ואזור אישי היברידי 

*התיק בערך דולרי ומשקף את פערי הרווח במטבע ככל וישנם כאלו בפדיון 

*אין התחשבנות בפדיון בניכוי מס במקור יתרון מס חשבונאי בעת חישוב מס

בפועל במיסוי עתידי

* תפעול מלא מבית ההשקעות 

*ניהול החסכון בחשבון הבנק של החברה 

*דמי ניהול של 0.5 % על

הצבירה בלבד

*חלוקה למסלולים ושווקי השקעה לפי רמות סיכון ופרופיל החברה בהתאמה אישית

*תשואות מצוינות ושירות מעולה 

Volunteers

תוכנית השקעה לחסכון

מלכר"ים ועמותות

יתרונות התוכנית:

 

* תוכנית חסכון המותאמת לעמותו ומלכר"ים 

*מערכת טכנולוגית מתקדמת ואזור אישי היברידי 

*התיק בערך דולרי ומשקף את פערי הרווח במטבע ככל וישנם כאלו בפדיון 

*אין התחשבנות בפדיון בניכוי מס במקור יתרון מס חשבונאי בעת חישוב מס

בפועל במיסוי עתידי

* תפעול מלא מבית ההשקעות וכן שקיפות בתיק באמצעות האזור האישי 

*ניהול החסכון בחשבון הבנק של החברה 

*דמי ניהול של 0.5 % על

הצבירה בלבד

*חלוקה למסלולים ושווקי השקעה לפי רמות סיכון ופרופיל החברה בהתאמה אישית

*תשואות מצוינות ושירות מעולה

Stock Market Data

תוכנית  השקעה לחסכון

לקוחות פרטיים חסכון

יתרונות התוכנית:

 

* תוכנית חסכון המותאמת ללקוחות פרטיים בכל סכום החל מ-10,000 ש"ח

*התיק בערך דולרי ומשקף את פערי הרווח במטבע ככל וישנם כאלו בפדיון 

*מערכת טכנולוגית מתקדמת ואזור אישי היברידי ללקוח 

*אין התחשבנות בפדיון בניכוי מס במקור יתרון מס חשבונאי בעת חישוב מס

בפועל

* תפעול מלא מבית ההשקעות 

*ניהול החסכון בחשבון הבנק של החברה 

*דמי ניהול של 0.5 % על

הצבירה בלבד

*חלוקה למסלולים ושווקי השקעה לפי רמות סיכון ופרופיל החברה בהתאמה אישית

*תשואות מצוינות ושירות מעולה 

bottom of page